BETALINGSVOORWAARDEN
1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 7 dagen na de factuurdatum, zonder korting.
2. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vervaldag wordt, van rechtswege en
zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een interest van 12% per jaar.
3. Bij niet tijdige betaling van de facturen is er van rechtswege een forfaitaire en niet
verminderbare schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van het
factuurbedrag, met een minimum van €50.
4. Bij niet tijdige betaling van de facturen kunnen de diensten stopgezet worden.
5. Alle klachten dienen schriftelijk en aangetekend te geschieden binnen de 5 dagen
na ontvangst van de factuur.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2018 ROYX PRO & Abstractnailshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel